V Hrádku nad Nisou dne 29.4.2020

Kristýna a.s.

se sídlem Žitavská 745, Hrádek nad Nisou, IČ: 44568657(dále jen Společnost)

svolává postupem podle ustanovení § 402 zákona č.90/2012 Sb. (dále jen ZOK)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne  30.5. 2020 od 14.00 hod

v restauraci Na Jihu, Hrádek nad Nisou