V Hrádku nad Nisou dne 20.5.2020

Kristýna a.s.

se sídlem Žitavská 745, Hrádek nad Nisou, IČ: 44568657

svolává postupem podle ustanovení § 402 zákona č.90/2012 Sb.

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne  22.6. 2020 od 13.00 hod

Původní termín Valné hromady společnosti 30.5.2020 se tímto ruší.

v restauraci Na Jihu, Hrádek nad Nisou